Eloxování hliníku – Vánoční ozdobičky z barveného alobalu

Upozornění: Tento web nepřebírá žádnou zodpovědnost za neodbornou manipulaci s chemikáliemi a elektrickým proudem. Vždy dodržujte postup doporučený výrobcem dané chemikálie či zdrojem elektrické energie a používejte přiměřené ochranné pomůcky. Pracujte v prostorách s odpovídajícím odvětráváním.

S případnými připomínkami se na nás můžete obrátit přes kontakty.

Pro všechny, kteří se báli, že tvořeníčko během rodičovské dovolené je potřeba omezit na pletení oteplouchů a pečení kozodortů, zde přinášíme návod, jak si pomocí elektrochemie obarvit hliník.

Barvení hliníku, tzv. eloxování,je užitečná elektrochemická technologie, kterou můžete využít pro barvení hliníkových součástek nebo věcí, které jsou vyrobeny z hliníkových slitin, např. rámy na kolo, držáky na mezizubní kartáčky atd. Z hliníku je také alobal. Demonstrace postupu proběhne právě na něm. Pokud trváte na bydlenkovském krášlení bytu, můžete si z alobalu vytvořit barevné vánoční ozdobičky.

Postavit si doma malou elektrolýzu není ve srovnání s pletením, vyšíváním a pečením vůbec složité. Celý postup probíhá v několika krocích. Nejprve se barvený předmět očistí a odmastí. Poté se připojí jako anoda na zdroj elektrické energie (pro malé součástky stačí 4,5 V baterie). Jako katoda se použije hliníkový díl cca. 3x větší než je eloxovaná věc. Pozor, na katodě vzniká vodík, proto je potřeba dbát na odpovídající odvětrávání, zejména pak při barvení větších předmětů. Během elektrolýzy se na povrchu hliníku vytvoří porézní vrstva Al2O3. Následuje oplach a barvení v barvě na textil za studena – během barvení se do elektrochemicky vytvořených pórů dostane požadovaná barva. Na závěr se barvený předmět zalije vařící vodou. Působením horké vody se póry zatáhnou a zajistí se tak barevná stálost výtvoru.

 

Potřeby:

Plochá baterie (případně jiný zdroj elektrické energie)

Voda

Vodiče (nejlépe hliníkové dráty)

Hydrogensíran sodný (NaHSO4) – bazénová chemie ke snižování pH (běžně se jako elektrolyt používá kyselina sírová, pro domácí potřeby je ale vhodnější NaHSO4)

Prostředek na mytí nádobí (Jar)

Katoda – alobal nebo hliníková součástka s plochou cca 3 x větší než je eloxovaná část

Hydroxid sodný – „Krtek“ k čištění odpadů – volitelně

Barvy na textil

Ochranné pomůcky (zejména rukavice)

Skleničky od přesnídávek na barvu, oplachy, jako elektrolytickou vanu

Postup v krocích

 1. Mechanické očištění od nánosů špíny
 2. Odmaštění v jarové vodě (nejlépe v ultrazvukové lázni, pokud máte. Pozor: tenký alobal může být působením ultrazvukových vln poškozen!). Po odmaštění se již předmětu nedotýkejte.
 3. Není nutné: Ečování ve zředěném roztoku NaOH 2-3 minuty
 4. Připojení barvené součástky jako anoda (na PLUS na baterii) a zároveň druhé elektrody jako katoda – vyzkoušený čas pro domácí eloxování alobalu s plochou baterií je 2 h. Správné zapojení ověříte tak, že na katodě vznikají bublinky vodíku, zatímco na barveném předmětu bublinky nevznikají. Jako elektrolyt použít koncentrovaný roztok NaHSO4.
 5. Oplach barveného předmětu vodou.
 6. Vložení barveného předmětu do skleničky s koncentrovaným roztokem barvy na textil – ponechání cca 2 h. Barva nesmí být vařící, resp. měla by mít méně než 60 °C, jinak dojde k zatažení pórů dřív, než se do nich dostane barva.
 7. Vložení barveného předmětu do horké vody (5 minut) – dojde k zatažení pórů.
 8. Oplach, sušení

Poznámky: Zmíněný postup nebyl optimalizován; je možné, že stačí kratší časy pro dosažení stejného efektu. Výsledný barevný odstín nemusí odpovídat použitému barvivu – technologii je potřeba vyzkoušet a ověřit.

Zdroje: www.observationsblog.com

1 Response

 1. November 15, 2015

  […] Chápu, že byste si také rádi oeloxovali traktor bez použití kyseliny sírové, proto zde je pro vás návod. […]

Leave a Reply